Namestaj.rs na Facebook-u

Rekli su o nama

Imala sam najboljeg instruktora na svetu. Novice, svaki trenutak sa vama ostaće mi u najboljem sećanju. Divni ste. Hvala za sve.
Hvala vam puno!
Uz vas i zbog vas sam zavolela vožnju i automobile! Pozdrav za sve :)

-Maja Jeftić
Poklon knjiga uz svaki online upis u školu

Polaganje za “A” kategoriju

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine. Motocikli na kojima se polaže vozački ispit za ove kategorije mogu imati mehanički ili automatski menjač.

Minimalan broj časova za kandidate za motocikl i moped (TO-teorijska obuka, PO-praktična obuka):

Kandidat se osposobljava za upravljanje vozilima kategorije: Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorije:
AMA1A2B1BBEC1C1ECCED1D1EDDEFM
A1 TO30+10///5+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+215+520+5
PO207//20202020202020202020202020
A2 TO30+10///5+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+215+520+5
PO30147/30303030303030303030303030
A TO30+10///5+25+25+25+25+25+25+25+25+25+25+215+520+5
PO402014740404040404040404040404040
Uvećajte tabelu

POLIGONSKE RADNJE

vožnja po pravcu i zaustavljanje, izvodi se u označenom koridoru prema situaciji na slici. Kandidat od polaznog polja „I” kreće ubrzavajući do brzine od 15-20 km/h, nakon čega usporava i zaustavlja se u polju „II”, tako da najisturenija tačka prednjeg točka vozila, ne prođe poprečnu vertikalnu graničnu ravan tog polja, odnosno koridora. Nakon polaska vozilom kandidat noge stavlja na držač za noge, a kod zaustavljanja oslanja se jednom nogom na tlo

vožnja putanjom u obliku broja „8”, izvodi se u označenom prostoru prema situaciji na slici. Kandidat se od polazno-ciljne linije „m” kreće vozilom, bez zaustavljanja, dva puta putanjom u obliku broja „8”, a završava radnju prolaskom preko linije „m”. Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu.

„slalom” vožnja , izvodi se u označenom koridoru, prema situaciji na slici 2. koja je data u Prilogu 1. Kandidat se od polazne linije „m” vozilom kreće bez zaustavljanja, između najmanje 7 saobraćajnih kupa, do ciljne linije „n”, iza koje se zaustavlja, pri čemu kontaktna površina zadnjeg točka sa podlogom mora biti iza ciljne linije. Tokom izvođenja ove radnje kandidat nogom ne dodiruje podlogu.

kočenje i zaustavljanje, izvodi se u označenom koridoru na dva načina, prema situaciji na slici 4. koja je data u Prilogu 1. Na prvi način, kandidat od polazne linije „m”, do linije kočenja „n” ubrzava do brzine od 30 km/h, nakon čega usporava, do polja „I”, delujući neprekidno na obe komande kočnog sistema, da bi se zaustavio u tom polju, tako da kontaktna površina prednjeg točka sa podlogom bude u tom polju, a horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. Na drugi način, kandidat istom brzinom dolazi do linije kočenja „n”, nakon čega forsiranim neprekidnim delovanjem na obe komande kočnog sistema ostvaruje što kraći put zaustavljanja, tako da na kraju kočenja horizontalna projekcija najisturenije tačke prednjeg točka vozila na podlogu ne sme biti iza krajnje linije „p”. U oba slučaja sila na komandama se mora dozirati tako da ne dođe do blokiranja bilo kojeg točka.vožnja po pravcu i zaustavljanje vožnja putanjom u obliku broja „8” „slalom” vožnja kočenje i zaustavljanje

Email Newsletter

Prijavite se za naš newsletter i dobijajte redovna obaveštenja o auto školi Desetka plus

Rekli su o nama

Vozač u 45-oj godini!!! Šta da kažem, sem da o školi mislim sve najbolje i smatram da su vaše cene , u odnosu na ono što pružate, sasvim pristojne. Ne znam da li ste najskuplji, ali znam da imate najbolji tim instruktora spremnih da daju sve od sebe da stvore nove vozače. Nastavite tako i puno uspeha u radu.

-Tijana Stajić

Preporučite nas

Preporučite naš sajt svojim prijateljima: