Polaganje za “D” kategoriju

 

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 10 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.
Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše teoretsku obuku već samo praktičnu od 7 časova i polažu teoretski i praktični ispit za vozače D kategorije.

Poligonske radnje

Zaustavljanje vozila na peronu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa perona

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1”, kreće hodom unapred do položaja „2”, gde se zaustavlja, pri čemu prednji točkovi vozila ne smeju preći oznaku prostora, odnosno ivičnjak perona i u tom položaju vrši otvaranje i zatvaranje vrata za putnike. Nakon zatvaranja vrata, kandidat se vozilom kreće hodom unazad do položaja „1”, a zatim hodom unapred nastavlja kretanje.

Zaustavljanje vozila na autobuskom stajalištu, radi izlaska i ulaska putnika i polazak sa autobuskog stajališta

Izvodi se prema situaciji na slici. Kandidat se vozilom iz položaja „1”, kreće hodom unapred do položaja „2”, gde se zaustavlja, pri čemu se celim vozilom nalazi u polju autobuskog stajališta i u tom položaju vrši otvaranje i zatvaranje vrata za putnike. Nakon zatvaranja vrata kandidat vozilom, hodom unapred, nastavlja kretanje.