Polaganje za “CE” kategoriju

 CE 

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.
Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Poligonske radnje

Odvajanje i spajanje vučnog i priključnog vozila

Izvodi se prema situacijama na slici. Kandidat odvaja vučno od priključnog vozila pri čemu obezbeđuje priključno vozilo aktiviranjem parkirne kočnice, i nakon pokretanja vučnog vozila isto zaustavlja uporedo sa priključnim vozilom. Spajanje vozila kandidat vrši tako što se iz položaja „1” kreće hodom unapred do položaja „2”, iz koga se hodom unazad kreće do priključnog vozila, gde se vrši njihovo spajanje. Spajanje vučnog i priključnog vozila vrši instruktor vožnje koji i navodi kandidata, pri čemu kandidat vrši spajanje električnih vodova, odnosno kočnih vodova ukoliko isti postoje. Tokom kretanja od položaja „2” do mesta spajanja, kandidat može zaustavljati vučno vozilo i po potrebi izvršiti najviše četiri koraka korekcije.

Vožnja napred i unazad u istoj saobraćajnoj traci

Izvodi se prema situacijama na slici. Kandidat se skupom vozila, od polaznog polja „I”, kreće saobraćajnom trakom hodom unapred pravolinijski i zaustavlja se u zaustavnom polju „II”, pri čemu se ceo skup vozila mora nalaziti u tom polju. Iz zaustavnog položaja skup vozila se kreće hodom unazad bez promene saobraćajne trake i zaustavlja u polaznom polju „I”, pri čemu se ceo skup vozila mora nalaziti u tom polju. Tokom kretanja od polja „II” do polja „I”, kandidat može zaustavljati skup vozila i po potrebi izvršiti najviše četiri koraka korekcije.