Preuzmite kompletan cenovnik


Teoretska nastava : A, B kat.

1. Kurs od 40 časova – 13000,02.

Teoretska nastava : A, B, C, D kat.

2. Kurs od 7 časova – 4998,003.

A1 kat.

A1 Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 1200,00

2. Obuka od 7 časova – 8400,00

3. Obuka od 20 časova – 24000,00

4. 1 dopunski čas – 1300,00

Auto skola 04
A2 kat.

A2 Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 1300,00

2. Obuka od 14 časova – 18200,00

3. Obuka od 30 časova – 39000,00

4. 1 dopunski čas – 1400,00

A kat.

A Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 1400,00

2. Obuka od 20 časova – 28000,00

3. Obuka od 40 časova – 56000,00

4. 1 dopunski čas – 1500,00

A1, A2, A kat. Test

Teorijski ispit:

1. 1 izlazak na ispit za A1, A2, A 4000,00 Kategoriju – 4500,00

A1, A2, A kat. Vožnja

Praktični ispit:

1. 1 izlazak na ispit za A1,A2,A Kategoriju – 4500,00

kat.

B Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 1300,00

2. Obuka od 40 časova – 52000,00

3. 1 dopunski čas – 1400,00

B kat. Test

Teorijski ispit:

1. 1 izlazak na ispit za B kategoriju – 4000,00

B kat. Vožnja

Praktični ispit:

1. 1 izlazak na ispit za B kategoriju – 4000,00

Auto skola 12
C kat.

C Kategorija

1. 1 čas praktične obuke – 2500,00

2. Obuka od 15 časova – 37500,00

3. 1 dopunski čas – 2700,00

C kat. Test

Teorijski ispit:

1. 1 izlazak na ispit za za C Kategoriju – 4500,00

C kat. Vožnja

Praktični ispit:

1. 1 izlazak na ispit za C Kategoriju – 5500,00

CE kat.

CE Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 4000,00

2. Obuka od 7 časova – 28000,00

3. 1 dopunski čas – 4200,00

CE kat. Vožnja

Praktični ispit:

1. 1 izlazak na ispit za CE kategoriju – 6500,00

D kat.

D Kategorija:

1. 1 čas praktične obuke – 3400,00

2. Obuka od 10 časova – 34000,00

3. 1 dopunski čas – 3600,00

D kat. Test

Teorijski ispit:

1. 1 izlazak na ispit za D Kategoriju – 4500,00

D kat. Vožnja

Praktični ispit:

1. 1 izlazak na ispit za D Kategoriju – 5500,00

Ukupne cene obuke
B kategorija ………………………………………………………………..73000,00
C Kategorija ……..………………………………………………………..52500,00
D Kategorija……………………………………………………………….49000,00
CE Kategorija…………………………………………………..…………34500,00