Cenovnik – Teorijska nastava

 A1 – A2 – A 40 čas Cena 15000 
B 40 čas Cena 15000
A1 7 čas Cena 5000
A2 7 čas Cena 5000
A 7 čas Cena 5000
B 7 čas Cena 5000
C 7 čas Cena 5000
D 7 čas Cena 5000

Cenovnik – Praktična obuka
Praktična obuka A1 7 čas Cena 8400
Praktična obuka A1 20 čas Cena 24000
Praktična obuka A1 1 čas Redovan Cena 1200
Praktična obuka A1 1 čas Dopunski Cena 1300
Praktična obuka A2 14 čas Cena 18200
Praktična obuka A2 30 čas Cena 39000
Praktična obuka A2 1 čas Redovan Cena 1300
Praktična obuka A2 1 čas Dopunski Cena 1400
Praktična obuka A 20 čas Cena 28000
Praktična obuka A 40 čas Cena 56000
Praktična obuka A 1 čas Redovan Cena 1400
Praktična obuka A 1 čas Dopunski Cena 1500
Praktična obuka B 40 čas Cena 52000
Praktična obuka B 1 čas Redovan Cena 1300
Praktična obuka B 1 čas Dopunski Cena 1400
Praktična obuka C 15 čas Cena 37500
Praktična obuka C 1 čas Redovan Cena 2500
Praktična obuka C 1 čas Dopunski Cena 2700
Praktična obuka CE 7 čas Cena 28000
Praktična obuka CE 1 čas Redovan Cena 4000
Praktična obuka CE 1 čas Dopunski Cena 4200
Praktična obuka D 10 čas Cena 34000
Praktična obuka D 1 čas Redovan Cena 3400
Praktična obuka D 1 čas Dopunski Cena 3600

Cenovnik ispiti
Teorijski ispit A1 – A2 – A Cena 4000
Teorijski ispit B Cena 4000
Teorijski ispit C Cena 4500
Teorijski ispit D Cena 4500
Praktični ispit A1 – A2 – A Cena 4500
Praktični ispit B Cena 4000
Praktični ispit C Cena 5500
Praktični ispit CE Cena 6500
Praktični ispit D Cena 5500

 

Ukupne cene obuke
B kategorija Cena 75000
C kategorija Cena 52500
CE kategorija Cena 34500
D kategorija Cena 49000